Menu Close

Modern Sera Kurulumu

Sera nedir?

Üretimi yapılmak istenen bitki için mevcut iklim koşullarının, coğrafi koşulların ve topografik koşulların elverişsiz olduğu yerlerde bitkinin yetişmesi için gereken şartları yapay olarak elverişli hale getirmek üzere inşa edilmiş kapalı ortamlardır.

Modern sera kurulumunun amacı ; 

  • Doğru malzemeyi seçerek (polikarbonat, polietilen (plastik) , cam),
  • Farklı kültür tekniklerini kullanarak (topraklı tarım-topraksız tarım), 
  • Dış faktörlerin zararlı etkilerini kaldırarak,
  • Sebze, meyve, kesme çiçek, fide, tohum gibi farklı yetiştiricilikleri yapmaktır.

Topraklı ve Topraksız Tarım

Topraklı Tarım: yetiştirme ortamı olarak toprağın kullanıldığı, en yaygın tarım kültürü şeklidir.

Topraksız Tarım: bitkilerin gelişimi için gerekli olan bitki besin elementi ve suyun kök bölgesinde, toprak dışında farklı katı veya sıvı ortamlar kullanılarak bitki yetiştiriciliğinin yapıldığı gelişmiş üretim tekniği olarak tanımlanabilir.

Günümüzde Topraksız tarımın tercih edilmesinin sebepleri; toprak kaybı, toprak yorgunluğu, yabancı ot sorunu yaşanmaması ve su, gübre, ilaç gibi girdilerin en ideal şekilde kullanılması olarak sıralanabilir.

Sera kurulumu yaparken farklı malzeme seçeneklerini kullanabilmek (polikarbonat, polietilen (plastik), cam)

  • Sera kurulumu yapılırken demir, galvaniz özellikli çelik vb. sert maddelerle oluşturulan konstrüksiyonların üzeri belirli miktarda ısı ve ışık enerjisi geçirgenliğine sahip olan polikarbonat, polietilen(plastik), cam gibi şeffaf malzemeler ile kapatılır.
  • Bu nedenle iklim şartları , mevcut coğrafi şartlar, serada yetiştirilecek ürün, seranın büyüklüğü ve bütçe göz önüne alınarak farklı iskelet sistemleri ve farklı kaplama malzemeleriyle sera kurulumları yapılabilir. Örneklerimizi görmek için sera tipleri sayfamızı  ziyaret edebilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published.