Menu Close

Sera Projesi Hazırlama ve Sera Yapımı

Kurulması planlanan en uygun sera için ihtiyaç duyulan bilgiler;

 • Yetiştirilecek ürün(ler),
 • Kullanılacak sistem (topraklı-topraksız),
 • Alan büyüklüğü,
 • Coğrafi koşullar,
 • İklim koşulları,

1-Yetiştirilecek ürün(ler)

 • Sera projesi hazırlama aşamasında serada üretimi yapılacak bitkiden maksimum verimi almak için bitkinin biyolojik ve fiziksel isteklerinin karşılanması gerekmektedir. 
 • Bitki için nem, sıcaklık, güneşlenme süresi gibi biyolojik isteklerin yanında ekim aralığı gibi fiziksel ihtiyaçların da karşılanması gerekmektedir. 
 • Sera içerisinde optimum değerleri minimum maliyetle elde etmek için sera kurulumu yapılmadan önce yetiştirilecek bitkiye göre yüksekliğin, genişliğin hesaplanması gerekmektedir sonrasında uygun çatı tipine ve sera içerisinde kullanılacak sistemlere karar verilmesi gerekir.

2-Kullanılacak sistem

 • Modern Sera projesi hazırlanırken “yetiştirme tekniğinin” belirlenmesi gerekmektedir.
 • Yetiştirme tekniklerini 2 ana başlık altında toplayabiliriz;
  • Topraklı tarım
  • Topraksız tarım 
   • Katı ortam kültürü (cocopeat, perlit)
   • Su kültürü
 • Serada kullanılacak sistem belirlendikten sonra üretimi yapılacak bitki -ileride farklı bir bitki türü seçilecekse o bitkilerin ihtiyaçlarını karşılayacak teknik özellikler seçilmelidir.
 • Modern sera sistemlerinde kullanılacak sistem seçilirken minimum maliyet maksimum ürün verimi konusunda sizlere destek sağlamak isteriz, konu ile ilgili uzman ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

3-Mevcut coğrafi koşullar

 • Modern sera projesi hazırlamak için seranın kurulacağı bölgenin mevcut topografik yapısı da kurulum için önemlidir.
 • Eğer topraklı tarım yapılacaksa;
  •  toprak yapısı, 
  • hakim rüzgar yönü 
  • iklim koşulları

gibi coğrafi koşullar da bitkinin veriminde, hastalık ve zararlılarla mücadelede, sera yapımı maliyetinde ve sera kullanım ömründe önemli yer tutar.

4-Mevcut  iklim şartları

 • Modern sera kurulumu projesi hazırlama işleminde seranın kurulacağı bölgede;
  • Rüzgar şiddeti ve yönü, 
  • Enlem, 
  • Yağış şekli-yağış miktarı vb. 

iklim şartları göz önüne alınarak, seranın ömrünü daha uzun hale getirmek için; 

 • bölgenin iklim şartlarına dayanıklı çatı ve makas şekli, 
 • konstrüksiyon sistemi,
 • kaplama malzemesi seçilmelidir.

5-Sera kurulum amacı ve İhtiyaç duyulan büyüklük

 • Seraları amaçlarına göre 3 ana başlıkta inceleyebiliriz; 
  • hobi amaçlı kurulan seralar, 
  • AR-GE için kurulan araştırma seraları 
  • ticari amaçlı kurulan seralar 
 • Bu gruplandırmalar seraların; 
  • büyüklüğünün, 
  • maliyetinin,

belirlenmesinde en önemli faktörlerin başında gelmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.