Menü Kapat

SERA KURULUMU VE MODERN SERA SİSTEMLERİ KULLANMANIN AVANTAJLARI

Sera kurulumu ile birlikte bitki yetiştiriciliğinde oluşabilecek dış faktörlerin zararlı etkilerini kaldırmak ,gerekli iklim şartlarını oluşturmak ,uygun malzeme seçeneklerini tercih etmek (cam,polikarbon, naylon(polyetilen) ) farklı kültür tekniklerini (topraklı-topraksız tarım) kullanmak, sebze ,meyve, kesme çiçek, tohum ve fide gibi farklı yetiştiricilikleri yapabilmek gibi sunduğu avantajları incelerken modern sera sistemleri kullanımının bize sağladığı faydalardan bahsedeceğiz.

Burada bahsi geçen modern sera sistemleri sulama,gübreleme,nemlendirme,ısıtma,soğutma,perdeleme,havalandırma gibi sistemlerdir. Bu sistemler iş gücüne en az şekilde bağımlı kalan ve teknoloji kullanımını içinde barındıran sistemlerdir.

Dış faktörlerin etkisini kaldırma imkanı

Üretimi yapılmak istenen bitki için mevcut iklim koşullarının, coğrafi koşulların ve topoğrafik koşulların elverişsiz olduğu yerlerde bitkinin yetişmesi için gereken şartları yapay olarak elverişli hale getirmek üzere inşa edilmiş kapalı ortamlara sera denir.

Sera kurulumu ve modern sera sistemleri kullanımı sayesinde coğrafi şartlar ve iklim koşullarından etkilenme durumu ciddi oranda kontrol altına alınabilir çünkü seralar bitkiyi dışarıdaki elverişsiz yağış, sıcaklık değerleri, rüzgar ve diğer zararlı etmenlerden korurken aynı zamanda bitkinin ihtiyacı olan ışık geçirgenliğine sahip kısmen şeffaf ve bulunacağı bölgedeki mevcut iklim koşulları ve coğrafi koşullar , yetiştirilecek ürün ve bütçeye göre farklı büyüklüklerde, farklı geometrik şekillerde ve farklı malzemelerle kurulabilen yapılardır. Ayrıca ısıtma, soğutma, sulama, perdeleme, nemlendirme sistemleri ve farklı yetiştirme kültürleri gibi modern sera sistemleri kullanımıyla kalite ve verim yüksek oranda artırılabilir.

Gerekli iklim şartlarını oluşturabilmek

Özellikle seralarda yetiştiriciliği yapılan yeşil yapraklı bitkiler kloroplast içerdikleri için belirli miktarda ışığa ihtiyaç duyarlar ve her bitkinin yetişebilmesi için belirli bir sıcaklık ve nem değerine ihtiyacı vardır. Bu her bitki için farklı değerlere sahip olsada genel olarak sera içi sıcaklık en düşük 14-12 derece ve en yüksek 30-32 derece dolaylarında olmalıdır sera içi nem ise %70-75 dolaylarında olmalıdır örneğin düşük nem bitki gelişim faaliyetlerini yavaşlatırken yüksek nemde varsa hastalığın sera içinde daha hızlı yayılmasına neden olabilir.Sera içi ısı, nem, ışık değerleri modern sera sistemleri sayesinde optimal düzeye getirilebilir.

Sera Kurulumu yaparken Farklı malzeme seçeneklerini kullanabilmek(cam, plastik, naylon(polietilen))

Sera kurulumu yapılırken ahşap, alüminyum, demir vb sert maddelerle oluşturulan konstrüksiyonlar üzerine belirli miktarda ısı ve ışık enerjisi geçirgenliğine sahip olan cam, naylon(polietilen), polikarbon gibi şeffaf malzemeler kapatılır.Bu nedenle sera kurulumu iklim, mevcut coğrafi şartlar, serada yetiştirilecek ürün, seranın büyüklüğü ve bütçe göz önüne alınarak farklı iskelet sistemleri farklı kaplama malzemeleriyle kombinasyonlar oluşturularak yine farklı geometrik şekillerde yapılabilir, bu konuda örnekler görmek için modeller sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Büyük ölçekli veya profesyonel amaçlı kullanılan seralar da genelde konstriksüyon malzemesi olarak demir kullanılır.

Farklı kültür teknikleri (topraklı ve topraksız tarım) ve modern sera sistemleri kullanabilmek

Topraklı Tarım, içinde toprak faktörünün bulunduğu yetiştirme ortamı olarak toprağın kullanıldığı, en yaygın kültür şeklidir.

Sera kurulumu yapmanın bir başka avantajı topraklı tarımda uygun iklim koşullarını sağlamanın yanı sıra toprağın kimyasal, fiziksel ve biyolojik yapısının yetiştirilmek istenen bitkiye uygun olmadığı yerlerde topraksız tarım ve modern sera sistemleri kullanarak mevcut bitkiyi yetiştirme imkanı sunmasıdır.

Topraklı tarıma uygun olduğu halde yetiştirilmek istenen bitkiden daha fazla verim alma imkanı sunar. Topraksız tarımda toprak faktörü ortadan kalktığı için toprağı işleme, dezenfekte etme gibi uğraşlarda ortadan kalkar bunun yanı sıra topraksız tarım ve modern sera sistemleri dikey, yatay, eğik kültürlerde üretim hacmini artırmaya yönelik yetiştiricilik yapma fırsatı sunar Modern sera sistemleri kullanımı ve topraksız tarımda sulu(hydroponic) kültürü içinde aeroponic, akan su ve durgun su kültürü seçenekleriyle katı ortam kültüründe kokopit, talaş, perlit, torf, cam ve kaya yünü, strafor, pomza vb. Organik veya inorganik malzemelerin kullanımı toprağa bağlı kalmadan yetiştiriciliğe imkan veren sistemlerdir.

Sebze, meyve, kesme çiçek gibi farklı yetiştiriciliklerin yapılabilmesi

Sera kurulumu sayesinde ve modern sera sistemleri kullanımıyla yapay iklimlendirme ve suni yetiştirme ortamı oluşturularak sebze, meyve ve kesme çiçek gibi farklı yetiştiricikler yapılabilir Ayrıca veriminizi artırırken hastalıklar, zararlılarla ve çevre koşullarıyla mücadelenizide en aza indirebilirsiniz.

Sera kurulumu ve özellikle modern sera sistemleri size bu başlıklar altındaki avantajları sağlamanın yanı sıra insan faktörüne bağımlılığı azaltırken daha profesyonel üretim yapmanızı sağlamaktadır.

Yetişticiliğini düşündüğünüz ürüne , yetiştiricilik yapacağınız bölgeye ve bütçenize en uygun sera kurulumu ve modern sera sistemlerimiz hakkında detaylı bilgi ve telif almak için bizimle hemen iletişime geçin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.