Menü Kapat

SERANIN BOYUTLANDIRILMASI

Üretimde maksimum verimi elde etmeye çalışırken bitki refahını sağlamak ve aynı zamanda üreticinin de tasarruf etmesi için sera boyutları belirlenirken projelendirilme aşamasında bazı kriterler dikkate alınmalı bunlar;

SERA GENİŞLİĞİ

Bitki sıra arası mesafe ve bitki sıra boyu dikkate alınmalıdır.

Bitkiden maksimum verimi almak için bitki refahını gözetmemiz lazım bitki refahında bitkinin topraktan yeterli makro ve mikro besin elementlerini alabilmesi için bitkinin vegetatif ve generatif organlarının yeterli düzeyde yetişebilmesi için ve tersi olan durumda verim kaybı yaşanmaması için sıra aralığı ve sıra boyu iyi hesaplanmalıdır sıra aralığı ve sıra boyu da sera genişliğine etki eden önemli faktörlerdir.

Sera çatı şekli dikkate alınmalıdır.

Sera modelleri yani başka bir deyişle çatı şekilleri bitkinin ihtiyacı olan nem, sıcaklık gibi iklim faktörlerini etkilerken seranın mevcut iklim şartlarına dayanıklılığına ve seranın genişliğine de etki eder.

Yetiştirilecek bitki türü ve miktarı dikkate alınmalıdır.

Yetiştirilmesi yapılacak ürünün bitki başına ihtiyaç duyduğu optimum yetişme alanı iyi bilinmeli bu alan yetiştirilecek bitki miktarıyla birlikte hesaplanarak sera boyut planlaması yapılmalıdır.

Serada çalışacak işçi kapasitesi hesaplanmalıdır.

Serada yetişecek bitki kadar serada çalışacak işçinin de refahı göz önünde bulundurulmalıdır, buna bağlı olarak yeterli sağlıklı havanın bulunacağı ve işçilerin maksimum verimle çalışabileceği sera genişliği hesaplanmalıdır.

Sera kurulacak alanın büyüklüğü dikkate alınmalıdır.

Seranın kurulacağı alanda ilerleyen dönemde herhangi bir ek bina veya tesis yapımı gibi ya da serada veya seralarda bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı durumları gözetilerek seraların tek tek veya toplu genişliği iyi hesaplanmalıdır.

Üretiminize en uygun sera boyutları için danışmanlık ve mühendislik departmanlarımızla hizmetinizdeyiz.

SERA UZUNLUĞU

Isının sera içerisinde homojen olarak bulunması gerekir.

Sera içerisinde istenilen sıcaklık seranın bir bölgesinde toplanması değil serada homojen olarak dağılması istenir buna bağlı olarak seralar ısı dengesini bozacak şekilde uzun olmamalıdır.

Serada çalışma kolaylığı olmalıdır.

Sera genişliği kadar sera uzunluğu da önemlidir sera uzunluğu çalışma alanını kısaltarak makineler veya işçiler için çalışma zorluğuna neden olmamalıdır.

SERA YÜKSEKLİĞİ

Yetiştirilecek bitkinin türü, boyu ve miktarı belirlenmelidir.

Yetiştirilecek bitki türü, boyu ve miktarı dikkate alınmalı çünkü bitkinin sera içerisinde rahatça yetişmesi, sera içerisinde bitki için istenilen sıcaklığın en az maliyetle sağlanabilmesi ve bitki için gerekli ortam havasına sahip olunabilmesi için sera yüksekliği iyi hesaplanmalıdır.

Mevcut iklim şartları dikkate alınmalıdır.

Seraların ısıtılması ve soğutulması ekstra enerji ve maliyetle yapılır ve sera içi sıcaklık yükseklikle de ilişkilidir. Bu nedenle sera yüksekliği hesaplanırken sera kurulumu yapılacak bölgenin mevcut iklim şartları göz önünde bulundurulmalıdır.

Serada makina kullanımı olup olmayacağı dikkate alınmalıdır.

Üretimi yapılacak olan bitkinin yetiştirilmesinden hasata kadar makine kullanımı yapılıp yapılmayacak mı buna karar verilirken kullanılacak makineler varsa bu makinelerin çalışma yükseklikleri ve seraya giriş çıkışları düşünülerek sera yükseklikleri hesaplanmalıdır.

Anlaşılacağı üzere seraların boyutlandırmasında dikkat edilecek kriterler bitki ve çalışan refahı için önem arz etmekte ayrıca yapılan üretimden alınan verimi artırırken üretici içinde gereksiz maliyet yükünü önemli derecede azaltabilmekte.