Çözümlerimiz

KONSTRÜKSiYON

Ana iskelet yapısı olan sera konstrüksiyonu(sera demirleri) modern sera sisteminin en önemli aksamıdır, tabi olduğu iklim koşulları bitki ve aksesuar yüklerini taşıyabilmesi ve korozyona karşı yeterli kaplama mukavemetinin olması yatırımınız ve verimli ürün alabilmeniz için çok önemlidir.

BHK Sera olarak sera konstrüksiyon(sera demirleri) sistemlerimizi ve tüm bağlantı elemanlarımızı uluslararası sera standartlarında uzun süredir devam eden AR-GE çalışmalarımızla ve dünyada gelişen tarım teknolojilerini takip ederek, kendi fabrikamızda sağlamlığı ve dayanıklılığı esas alarak statik hesapları yapılmış uluslararası normlara ve yerel iklim şartlarına göre imalatını gerçekleştiriyoruz. Seranın yapısal özellikleri aşağıdaki etmenlere dikkat edilerek hazırlanır:

  • 1-Işık geçirgenliği yüksek olmalıdır 
  • 2-Isı tüketimi düşük olmalıdır 
  • 3-Havalandırma etkinliği yüksek olmalıdır
  • 4-Yapısal dayanımı yeterli olmalıdır
  • 5-Mekanik özellikleri iyi olmalıdır

KOLONLAR

Taşıyıcı kolonlarımız bası ve çeki gerilimlerini karşılaması için , burkulma, eğilme ve bitki ve rüzgar yüklerinden gelen kesme kuvvetlerine karşı dizayn edilmiş; birim alanda sera demirleri kesitine düşen et kalınlığının arttırıldığı bölgeler simetrik olarak profilin yanal yüzeylerinin orta noktalarına profil boyunca devam edecek şekilde yerleştirilmiştir. Kar ve rüzgar yükü dayanıklılığına göre statiği yapılmış yüksek mukavemete sahiptir. Tüm taşıyıcı kolonlar ve ankraj profillerimiz sıcak daldırma galvanizlidir.

ANA VE ARA MAKAS SİSTEMLERİMİZ

Makas dizaynımız yağmur ve karın oluklarda taşma yapmaması için ve sera içerisinde biriken nemin bitki üzerine damlamadan süzülerek yoğunlaşma oluğuna aktarılmasını sağlayacak şekilde özel bir açı ve biçimde tasarlanmıştır.

Yükler sera kolonlarına eşit ve dengeli dağıtılmıştır. Her makasın 2 noktasından kolona inen çapraz gergiler sadece basıda değil çekide de karşılaşılabilecek yükleri kolona dengeli bir biçimde dağıtmaktadır.

Tasarladığımız makas sisteminde yük dağılımının eşit oranda yayılmasını sağlamak için statik değerlendirmeler yaparak, uluslararası normlar göz önüne alınarak, klasik boru sistemi kullanmak yerine daha yüksek atalet momentine sahip oval profiller kullanılarak dayanımı yüksek makas sistemi geliştirdik, diğer makas sistemlerinden farklı olarak topraksız ve topraklı tarımda kullanılan Gutter sistemi, bitki halatları gibi ağırlığı fazla yükler makas yay borusuna asılarak oluşacak yükün sera demirleri üzerinde eşit dağılım sağlanıp genel konstrüksiyon yükü hafifletilmiştir.

Bhk Mühendisleri sera profillerinin bitki üzerinde oluşturacağı gölgenin bitkinin yetişmesine ve ürünün verimini azaltmasına etkisi olduğunu tespit ederek yetiştirilecek ürünün verimini artırmak amacıyla çapraz diyagonellerin et kalınlıklarını artırıp sayılarını azaltarak optimum statik hesabı çözümlemesiyle özel olarak tasarlamışlardır.

Cıvata - Somun Ve Klipsler

Konstrüksiyonda kullanılan tüm civata ve somunlar 8,8 bold kalitede olup fiber somunlar kullanılmaktadır yapısal malzeme galvanizli ve çelikten oluştuğu için plastik ve tül montajlarında kullanılan klips yataklarında sera yapı malzemesiyle aynı özellikte çelik özel klipsleriyle yapılmaktadır bu teknik sayesinde plastik ve tül malzemenin sera yapısına sabitlenerek seranın su geçirmezlik özelliği ve rüzgara dayanım kabiliyeti mükemmelleştirilmiştir klips yataklarımız rüzgara karşı kaplama malzemesinin yataktan çıkmaması için rüzgar ve klips yatak dayanımları hesaplanarak üretilmektedir.

Oluk Sistemi

Kullandığımız oluk sistemi çok kırımlıdır , ROLL FORM makinalarımızda derinliği ve kaburgası itibari ile yağmur ve kar suyu tahliyesini uzun yıllar sorunsuz yapabilecek formda üretilmektedir ve yoğuşma kanalı dizaynı ek klipslerle desteklenerek örtü veya kaplama iç yüzeyinde buharlaşmadan oluşan damlacıkların yoğuşma oluğuna toplanıp tahliye edilmesini sağlar nem kontrolünü ve Bitkilerin damlacıklardan korunmasını sağlayarak bitkilerin hastalıklara karşı korunmasını ve konforlu bir ortam sağlar, derin yapısı ile yüksek su taşıma kapasitesi, kaburgalı yapısıyla yüksek statik mukavemet ve minimum gölge oranı sağlanır.

Sıcak Daldırma Galvaniz

Çeliğin 450 derecede ergimiş çinko havuzlara daldırılarak kaplanması işlemidir. Sıcak daldırma galvanizli sera demirleri uzun yıllar korozyondan çeliği korumaktadır

 Elektro Galvaniz 

Kimyasallar alaşımlarla galvanizlenen malzemeye kısmende olsa sertlik kazandıran parlak görünümlü kimyasal bir malzemedir. sıcak daldırma galvanize nazaran korozyon oluşma süresi daha hızlıdır.