Çözümlerimiz

SERA HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

Bitkisel üretim için serada kışın olduğu gibi, yazın da uygun çevre koşullarının sağlanması gerekir. Kışın ısıtılan seranın yazın bitkilerin yetişebileceği uygun çevre koşullarının sağlanabilmesi için seranın iç sıcaklığının ve neminin belirli sınırlar arasında tutulabilmesi gerekir. Bu nedenle, serada yazın yetiştiricilik yapılabilmesi için sera havalandırma, soğutmave gölgelendirme işlemlerinin yapılması gerekir

Sera Havalandırma , seranın iç havasıyla dışarıda ki atmosfer havasının değiştirilmesi anlamına gelmektedir.. Seraların havalandırılması yalnız seraların serinletilmesi amacıyla ve yazın yapılmaz. Seraların havalandırılması yazın fazla, kışın da az olarak ve farklı amaçlar için uygun sera havalandırma sistemleri kullanarak yapılmaktadır.

Sera Havalandırmasının Önemi

Sera içinde dış atmosfere göre oksijen açısından zengin, karbondioksit açısından fakir sera iç havasının, dışarıdaki havayla yer değiştirmesi için havalandırma yapılır. Böylece bitkilerin, bitkisel üretim için gereksindikleri karbondioksit sera içine girmiş olur. Sera içi sıcaklığının dengelenmesi, yani fazla güneşlenmeyle ortaya çıkan yüksek ısının sera dışına atılması için sera havalandırma yapılır. Böylece yüksek sıcaklığın neden olacağı bitkisel üretimdeki yavaşlama ortadan kalkmış ve sera içi sıcaklığı dış hava sıcaklığından 1-2 °C fazla olabilir. Sera içindeki oransal nemin de dengelenmesi havalandırmayla sağlanabilir. Sera içinde fazla nem, bitkilerde bazı hastalık etmenlerinin ortaya çıkmasına neden olabildiği gibi, bitkilerin terleme yapmasına da engel olur. Terlemesi duran bitki topraktan su ve besin maddesi alamadığı için, bitkisel madde üretimi de durur.

Sera Havalandırma Sistemleri Özellikleri

Bu özellikleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Sera Havalandırma sistemleri bitkiler üzerine bir hava esintisi yaratmamalıdır. Hava hareketi bitkilerin üstündeki boşlukta olmalıdır. Buna karşılık bitkilerin bulunduğu yerde yeterli bir hava değişimi sağlanmalıdır.
  • Seraya giren taze hava doğrudan bitkilere çarpmamalıdır.
  • Havalandırma elemanı sağlam olmalı ve iyice kapanabilmelidir. Böylece hava değişimi ile ısı kaybı az olur
  • Havalandırıcılar su geçirmez olmalı, fırtınadan etkilenmemelidir 
  • Havalandırma sistemi dış etkilerle açılıp kapanmamalıdır. 
  • Sera Havalandırma açıklıkları yeterince büyük olmalıdır.
  • Havalandırma düzeni işletmede teknik sorunlar yaratmayacak, az bir kuvvetle açılıp kapanabilecek durumda olmalıdır.

Sera içindeki havanın uygun sıcaklık derecesi, serada yetiştirilen bitki türüne göre 25-30 °C arasındadır. Sera içindeki havanın sıcaklık derecesi, sera dışına göre en az 1 -2 °C daha yüksektir. Bu sıcaklık farkı yaz ve kış aylarına günün farklı zamanlarına göre oldukça değişiklik gösterir. Sera içindeki ve dışındaki havanın sıcaklık farkı azaldıkça, serada istenen havalandırma yapılamaz. Sera içi nemi, serada hava hareketini sağlayan ikinci etmendir. Serada nem arttıkça hava genleşmekte ve hafifleyerek yukarı hareket etmektedir. Kuru hava ise daha ağır olduğundan yükselen nemli havanın yerini almaktadır. Nemli sıcak bir havanın hareketi, kuru sıcak bir havaya oranla daha fazla olmaktadır. Serada hava hareketine neden olan diğer bir etmen de rüzgardır. Rüzgarın serada yaptığı basınç ve emme etkileri ile serada hava hareketi olmaktadır Çok rüzgarlı bölgelerde seralarda, pencereler kapalı olduğu zaman bile 0,2 m/s'lik bir hava hareketi belirlenmiştir. Yapısı ve korunması iyi olmayan seralarda bu hızın rüzgar hızına bağlı olarak artacağı göz önüne alınmalıdır. Serada ısınan havanın dışarıya atılmasını sağlayan çatı pencereleri ile, dışarıya çıkan sıcak havanın yerini alacak soğuk havanın içeriye girmesini sağlayan yan sera havalandırma pencereleri arasında yükseklik farkı, sera yan pencereleri ile çatı mahyası arasındaki yükseklik farkına bağlıdır. Genellikle 3-4 m arasında olan bu fark büyüdükçe havalandırma hızı artar.

Modern sera otomatik havalandırma sistemimiz;

Üst havalandırma sistemi kremayer dişli sistemi ile çalışmaktadır. Tepe mahyanın iki yanında ,mahya boyunca 2 m genişliğinde 40 x 30 profillerden imal edilen açılır kolları kelebek şeklindedir. sistemi özel yapılmış rulman yataklara yerleştirilmiş şaft olarak kullanılan 34 x 2,5 mm boruya kremayer ve dişli yerleştirilmesi ve bu sistemin pencereyi itmesi ile açılıp kapanmaktadır.

Her pencere için bir motor kullanılacak olup ,limit switchler motorların üzerindedir. Kullanılacak kremayer dişliler 200cm uzunluğunda ve her 2,5m de bir kremayer dişli ile şaft üzerine yerleştirilmektedir.

Kremayer kaseti göbek dişlisi toz döküm çelikten imal edilmiştir ve aşınmaya karşı yüksek dayanıklıdır. Materyal olarak 275 gr/m2 galvaniz malzeme kullanılmaktadır.

SİNEK TÜLÜ

Sera yapısında havalandırma sistemine sera örtüsü ya da kaplaması ile birlikte montaj edilecek sinek tülü sistemimiz, yetiştirdiğimiz bitki ve ürünlerin zararlı böceklerden koruma işlemini yapar. Sistemde tuta ve böcek saldırısının önüne geçer kimyasal ilaçlamadan tasarruf sağlar ve ürün verimliliğini artırır, Mesh ve özellikleri sera özelliklerine ve kaplamasına göre değişebilir.