Çözümlerimiz

SERA OTOMASYON SİSTEMLERİ

İklim Kontrol Otomasyonu:

Otomasyon sistemine entegre edilmesi ile birlikte sera iklimlendirme seçenekleri kapsamında ihtiyaç duyulan oksijen karbondioksit değişimi ve salınımı daha düzgün bir şekilde gerçekleştirilir. İstenilen parametreler doğrultusunda seranın arzu ettiği havalandırma gün içerisinde farklı süreler dahilinde uygulanabilmektedir. Özellikle hava konsantrasyonu nun her noktasında eşit düzeyde olabilmesi adına özel fanlar akıllı sera sistemleri cihazları altında bulunmaktadır. 

Yetiştirilecek olan bitkilerin özelliklerine ve yapılarına bağlı olarak bu cihazlar devreye girer ve hava sirkülasyonunu en iyi şekilde gerçekleştirir. Bu da sera içerisinde doğru homojen dağılımını sağlayarak kaliteli ve insan sağlığını koruyucu doğal bitkiler yetiştirilmesine imkan tanır. Ayrıca mevsim geçmeden bitkilerin tam sürede büyümesine fırsat verir. 

Seraların temel prensibi, bitkilerin büyüyeceği ortamın şartlarını tamamen kontrol altında tutabilmek, dış etkenlerden mümkün olduğu kadar bağımsız bir yetiştirme ortamı elde edebilmektir. İlk olarak üretimin örtü altına alınmasında seranın kendisi söz konusudur. Ancak sadece örtü altına almak, içeride istediğimiz iklimin yaratılacağı anlamına gelmemektedir. Örneğin güneşli bir günde içerisi istenenden fazla ısınabilir, açık ve rüzgarsız gecelerde içerisi istenenden fazla soğuyabilir. Doğru bir iklim kontrolü için en azından aşağıdaki ögeler söz konusu olabilir:

 • Sera iç hacminin mümkün olduğunca büyük tutulmasıyla bitkilerin kendilerini “açık alanda gibi” hissetmesini sağlamak, sağlıklı bir iklim kontrolünü kolaylaştıracaktır. 
 • Yükselen sıcaklıkları dengelemek için doğru ve otomatik havalandırma yapılması. 
 • Düşen sıcaklıkları veya yükselen nem oranlarını dengelemek için doğru bir ısıtma yapılması. 
 • Soğuk havalarda enerji tasarrufu için otomatik perdeleme sisteminin kontrol edilmesi. 
 • Radyasyon seviyesinin istenmeyen düzeylere çıkıp serayı aşırı ısıtmasına engel olabilmek için otomatik olarak gölgeleme perdesi kontrolü yapılması. 
 • Soğutma amaçlı olarak yağmurlama, sisleme, soğutma pedi sistemlerini sayabiliriz. Bunların kontrolü yine otomatik olarak yapılmalıdır ve diğer faktörlerle etkileşmelidir. 
 • CO2 dozlaması yapılarak bitkilerin daha iyi fotosentez yaparak verimin yükseltilmesi otomatik olarak yapılabilir. CO2 kaynağı olarak dökme CO2 kullanılabileceği gibi ısıtma kazanlarının baca gazları
 • kullanılabilmektedir. Bu şekilde hem bedava CO2 sağlanmış olacak, hem de çevre açısından işletmenin CO2 masrafı daha az olacaktır. 
 • Suni ışıklandırma ve asimilasyon sistemleri, karartma perdeleri ve benzeri diğer otomatik kontrol ögeleri listesi uzayıp gitmektedir.
Sulama ve Gübreleme Otomasyonu:

Seralar,akıllı sera sistemleri kullanılarak bitkisel üretimin optimize edilmiş çevre koşullarında gerçekleştirildiği, dış ortamdaki olumsuz etkilerin sınırlandırıldığı kontrollü ortamlardır. Bitkinin ihtiyaç duyduğu su, gübre, besin maddeleri, ışık, sıcaklık, nem vb. kontrollü olarak bitkiye verilebilmesi, bitki üretiminin istendiği gibi sağlanabilmesi gerçekleşir

Sera Besin ve Gübreleme otomasyonunun genel çalışması; gübre tanklarından alınan asit ve gübrenin ihtiyaca göre mixer tankına gönderilip üzerindeki sensörlerden aldığı PH değerlerini uygun limitlere ulaşıncaya kadar devam ettiren ve limite ulaştığında bu akışı kesen gübrenin geri dönüşüm yoluyla tekrar gübre tankına dönmesiyle gerçekleşmesiyle olmaktadır. Bu akıllı sera sistemleri anlık ve hassas dozajlama yapılmaktadır. Mikser tankıyla su ve gübrenin ön karışımı sağlanarak homojen bitki besin çözeltisi elde edilmektedir. Sulama ve gübre miktarları takip edilebilir.

Sera otomasyon sistemleri kullanılarak seralarda iklimlendirme otomasyonu da gerçekleştirilmektedir. İhtiyaç duyulan sulama basıncı ve debi değerlerine göre farklı pompa seçimi yapılabilir. Her bir sulama grubu için farklı sulama süresi ayarlanabilir. Su ve gübre sayaçlarının bağlama girişleri vardır. Sulamada kullanılan su ve gübre miktarları takip edilebilir. Sera drenaj suyu kontrol özelliğini kullanarak sulama miktarını ve sayısını belirler, bunun için sulamada drene olmuş su verilerini kullanır. Seralarda en fazla maliyet oluşturan kalem ısıtmadır. Seraya uygun ve ekonomik ısıtma sistemi kurulması son derece önemlidir. Ayrıca her bitkinin en düşük ve en yüksek sıcaklık limit sınırları bulunmaktadır. Bu değerler arasında kalması için kışın gölgeleme, yazın ise havalandırma veya serinletme sistemlerinin iyi bir şekilde yapılması gerekmektedir. Sera içi neminin de anlık olarak hesaplanması ve içerideki nemin bitkinin ihtiyaç duyduğu optimum seviyede tutulması, ihtiyaçtan fazlasının havalandırma sistemiyle dışarıya atılması gerekmektedir.

 • Sulama suyuna bilgisayar kontrolü ile hassas ve doğru biçimde gübre katılması; gerekli asit dozlamasının da yapılıp pH dengesinin kontrol altında ve optimal değerlerde tutulabilmesi sağlanmaktadır. 
 • Sulamaya başlama için uzman kararına yakın algoritmaların kullanılıp doğru üretim şekilleri uygulanması (elle başlatma, zaman aralığı ile başlatma, drenaj neticelerine göre başlatma, radyasyon birikimine göre başlatma vs.) sağlanmaktadır. Bu amaçla her geçen gün değişik programlar yazılmakta ve bunların uygulamaya konulmasıyla daha sağlıklı üretim mümkün olmaktadır. 
 • Bitkilerin sulanmasında vanaların otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlamak, istenen miktarda sulama suyunun otomatik olarak verilebilmesi sağlanmaktadır. 
 • Drenaj neticelerine göre bir sonraki sulama suyunun miktar ve gübre yoğunluğu (EC) değerleri otomatik olarak kontrol edilebilmektedir.