Çözümlerimiz

SERA SİSLEME (NEMLENDİRME)

Bitkilerin yaşamını sağlıklı sürdürebilmesi ve en üst düzeyde verim alınabilmesi için nemlendirme bitkiler üzerinde hayati bir faktör oluşturmaktadır. Bitkinin türüne ve ihtiyacına göre alçak basınçlı veya yüksek basınçlı sera sisleme sistemi tercih edilmektedir. 

Sera sisleme sistemleri , sisleme nozulu ile su zerreciklerini püskürterek buharlaşma yoluyla sera içindeki havanın ısısının düşmesini sağlar, püskürtülen su zerrecikleri 100 bar ve üzeri basınçla su zerreciklerini hızla gaz fazına geçirir ve bitkilerin ıslanmadan ihtiyaç duydukları nemi sağlar. 

Sera sisleme sistemleri, basınçla püskürtülen suyun buharlaşması sonucu ısı düşüşü sağlanarak bağıl nem oranı yükselir Böylelikle serin ve nemli hava, sirkülasyon fanları ve havalandırma kontrol sistemleri sayesinde seranın istenilen iklim koşullarında tutulmasını sağlar.

YÜKSEK BASINÇ SERA SİSLEME SİSTEMİ

Ortama püskürtülecek su miktarı; seranın hacmine, bulunduğu coğrafi bölgenin iklim koşullarına göre belirlenen en yüksek sıcaklık ve en düşük nem oranı esas alınarak istenilen nem oranına göre psikometrik diyagram kullanılarak hesaplanır.

Sera Sisleme sistemleriyle canlıların ideal yaşam ortamlarının çok sıcak veya çok soğuk, aşırı nem veya düşük nem durumlarında bozulmasını önlemek ve seradaki nem oranı kontrol altında tutularak bitki yetiştirmesi için çok önemli olan buharlaşma terlemesi ve fotosentez için ideal ortam oluşturmaktır. Seralarda doğru nemlendirme sistemleri ile daha kaliteli bitki, hızlı mahsül, daha az hastalık sağlanır. 

Seralarda özellikle yaz sıcaklarında ürünler için sağlıklı yetiştirme ortamı sağlanamamaktadır. Bitkilerin yetişmesi esnasında yaşanan yoğun sıcaklar, büyümeyi yavaşlatmakta, buna ilaveten sera içerisinde çalışma şartları gittikçe zorlaştığından çalışanlar tarafından ürünlerin takibi ve bakım işlemleride olumsuz yönde etkilenmektedir. 

Sisleme nozülünden püskürtülen su zerreciklerinin, buharlaşma sonucu havanın ısısını alarak; 15 ºC ye kadar ısı düşmesi sağlanabilmektedir. İstenilen nem değerine göre havanın nemi %95'lere kadar çıkabilmekte veya nemli hava dışarı atılarak ortamın serinletilmesi sürdürülebilmektedir. Düşen sıcaklıkla birlikte; çalışma ortamı ve bitkinin yetişmesi için daha uygun şartlar oluşturulduğundan fire oranları azalmakta ve verimlilik artmaktadır

ALÇAK BASINÇ SERA SİSLEME

Düşük basınçlı sera sisleme sistemleri seralardaki nemi yükseltmek ve en düşük masraf ile istenilen sıcaklığı sağlamak amacıyla tasarlanmış sistemlerdir. Bu tip sistemler ekiminin ilk aşamalarında yüksek nem açığı koşullarının düzeltilmesi ve aşırı sıcaklıkları önlemek için önerilir