Çözümlerimiz

TOPRAKSIZ TARIM NEDİR?

Topraksız bitki yetiştirme, başta sebze, meyve ve kesme çiçek üretimi olmak üzere birçok ülkede uygulama alanı bulmuştur. Topraksız tarım yönteminde verim normal tarıma göre beş kat daha fazla. Hareketli su kültürü ile yapılan topraksız tarımda doğru bir yetiştiricilikle bir tohumdan 16 bin tane domates ,bir dönümden 80 ton ürün alınabiliyor.

Topraksız bitki yetiştirme alanında hormon ve ilaç kullanılmıyor, dolayısıyla kalıntı içermeyen ve yüksek fiyatlardan alıcı bulan ürünlerin yetiştiği topraksız seralar bugünün ve geleceğin yatırım alanı olarak yerini üst sıralarda alıyor.

TOPRAKSIZ TARIMIN AVANTAJLARI
 • Besinleri kolay bir şekilde ve direkt olarak besin solüsyonundan alabilirler. Bu yöntemde bitkiler ve bitkilerin kök sistemleri daha iyi gelişmektedir. 
 • Harcanan bitki besin maddeleri daha verimli kullanıldığı için topraklı tarıma oranla daha azdır. Topraklı tarımda görülen yıkama, alt tabakalara sızma ve toprak tarafında tutulma ile ortaya çıkan kayıplar bu sistemde söz konusu değildir. 
 • Bitkiler için su stres sorunu yoktur. 
 • Sulama, gübreleme otomatize edilerek iş gücünden ekonomi sağlanır. 
 • Bir üretimin arkasından birkaç gün içinde yenisini başlatma şansı vardır. 
 • Birim alanda ki bitki sayısı artırılabilir. Topraklı tarımda bitki sıklığını etkileyen faktörler toprak ve ışıktır. Toprak devreden çıktığı için ışığın sorun olmadığı yerlerde sık dikim yapılabilir. 
 • Erkencilik topraklı tarıma kıyasla daha belirgindir. 
 • Topraksız tarımda teknik donanım arttıkça verimde artar. 
 • Bitkiler topraklı tarımdan %50 daha hızlı büyürler çünkü besin ve suya daha hızlı ulaşırlar. 
 • Topraksız tarımda yetiştirilen bitkiler optimum seviyede besin ve neme sahiptirler. Bu nedenle de daha hızlı ve sağlıklı yetişirler. 
 • Mahsuller toprakta yetiştirilenlere oranla daha uzun raf ömrüne sahiptirler.
hidroponik tarım malzemeleri

BHK Sera AR-GE ye verdiği önemi üniversitelerin AR-GE projelerini finanse ederek ülkemizde ilk olan profesyonel havuzlu hidrophonic üretimi gerçekleştirmiştir.

HİDROPONİK SU KÜLTÜRÜ
DURGUN SU KÜLTÜRÜ

Bitkilerin belirli bir derinlikte havuzlara konularak besin eriyiklerinin sadece köklerden almasının sağlanması ve bu besin eriyiklerinin belirli aralıklarda değiştirilmesine dayanan sistemdir


AKAN SU KÜLTÜRÜ

Bitki köklerine besin eriyiklerinin devamlı veya aralıklı olarak kapalı sistemle akıtıldığı kanallarda bitkilerin yetiştirilmesidir. Besleyici film tekniği(NFT) ve Derin su kültürü olmak üzere iki şekilde uygulanır.

Hidroponik tarım konusunda projelenizin detaylandırılması saha ve bütçe çalışmalarının yapılması için iletişim formumuzla bize ulaşabilirsiniz

AEROPONİK SİSTEM

Bitki köklerinin havada asılı kaldığı, gerekli besinlerin bitki köklerine sürekli veya aralıklı olarak sis veya buhar halinde püskürtülmesi şeklinde uygulanan yöntemdir.Diğer sistemlere göre su ve gübre tasarrufu sağlamaktadır diğer sistemlerle karşılaştırıldığında birim alanda yetiştirilen bitki sayısı iki kat daha fazladır

KATI ORTAM KÜLTÜRÜ

Katı ortam kültüründe, organik ve inorganik materyaller en uygun yetiştirme ortamını oluşturmak amacıyla ayrı ayrı veya birbirlerinin özelliklerini tamamlayarak değişik oranlarda birlikte kullanılabilmektedir. Bu materyaller torf, kompost, Hindistan cevizi kabuğu, talaş, ağaç kabuğu, çelik kavuzu gibi organik kum, çakıl, perlit, vermikültür ,volkan tüfü, kaya yünü ve plastik köpük gibi materyaller kullanılabilmektedir. Bu materyaller tek başına kullanılabileceği gibi torf ya da mantar kompostu atığı ile karıştırılarak ta kullanılabilmektedir. Ortam kültürleri besin çözeltisinin uygulanışına göre açık ve kapalı sistem olarak ikiye ayrılır

*Açık Sistem : Açık sistemde bitki kök bölgesinden drene olan çözelti atılır
*Kapalı Sistem: Kapalı sistemde bitki kök bölgesinden drene olan çözelti toplanarak sistemde tekrar dolaştırılmaktadır. Kapalı Sistemler açık sistemlere göre, su ve gübre tasarrufu sağladıkları gibi çevre koruma yönünden de daha etkindir

Besleyici Film Tekniği (NFT) :

Topraksız bitki yetiştirme yapılan bu sistemde, bitkilerin su, besin maddesi ve oksijen gereksinimi karşılamak üzere besin eriyikleri kök uçları boyunca birkaç mm derinliğinde ve yüzeysel bir akış halinde uygulanır.

Derin Su Kültürü

Topraksız bitki yetiştirme yapılan bu sistemde bitkilerin kökleri kanalın dibine değil ,derin solüsyona kök uçları değecek şekilde yerleştirilir.

Topraksız tarım için gerekli malzemeler konusunda detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz