Menü Kapat

Sebze Seraları

Modern seralarımız ile yıl boyu çeşitlilik sağlayın.

  • Serada sebze üretimine karar vermeden önce seranın kurulacağı yerin (bölgenin) ve arazi yapısının incelenmesi gerekmektedir çünkü seracılıkta iklim özellikleri önemli rol oynamaktadır.
  • Don, rüzgar, fırtına, sel, taşkın gibi hususların yaşanma olasılığının düşük olduğu bölgeler seçilmelidir. Ayrıca kış aylarındaki en düşük sıcaklıkların seracılığa uygun olduğu bölgeler tercih edilmelidir.
  • Seracılık yapılacak arazilerin toprak ve topoğrafik yapısı da incelenmelidir. Fazla eğimli arazilerin tercih edilmemesi yerinde olacaktır.
  • Seracılık açısından bir diğer husus sulama imkanı ve sulama suyu kalitesidir. Bu nedenle seracılık yapılacak alan seçiminde bu hususlarda incelenmelidir. Sulama suyunun miktarı ve kalitesi yetiştirilecek ürünlerin belirlenmesinde de etkili olmaktadır.