Menü Kapat

SERA PROJESİ HAZIRLAMA VE SERA YAPIMI

Sera yapımı esnasında maliyeti düşürmek ve üretime en uygun serayı kurmak için sera projesi hazırlama kısmında dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar vardır bu noktaları sera kurulumu amacı ve ihtiyaç duyulan büyüklük, mevcut coğrafi koşullar, mevcut iklim şartları, yetiştirilmesi yapılacak ürün ve kullanılacak kültür olarak beş başlık altında inceleyebiliriz.

Sera kurulum amacı ve ihtiyaç duyulan büyüklük

Seraları amaçlarına göre hobi amaçlı kurulan seralar, AR-GE için kurulan araştırma seraları ve ticari amaçlı kurulan seralar olarak üç ana başlık altında gruplandırabiliriz. Bu gruplandırmalar seraların büyüklüğüne ve maliyetine etki eden önemli faktörlerdir, sera projesi hazırlama esnasında muhakkak plana dahil edilmelidir, yetiştirici sera kullanım amacını iyi belirlemelidir bunun yanında sera içinde yetiştirilecek bitki türü ve kullanılacak olan yetiştirme kültürü, üretimde makine ve otomasyon sistemi kullanımı olup olmayacağı sera yapımı işleminden önce sera proje hazırlanması kısmında belirlenmesi gereken önemli noktalardır.

Mevcut coğrafi koşullar

Sera projesi hazırlama kısmında seranın kurulacağı bölgenin mevcut topoğrafik yapısı ve eğer topraklı yetiştiricilik yapılacaksa toprak yapısı, hakim rüzgar yönü ve iklim koşulları gibi coğrafi etmenler bitkinin veriminde, hastalık ve zararlılarla mücadelede, sera yapımı maliyetinde ve sera kullanım ömründe önemli yer tutar.

Mevcut iklim şartları

Sera projesi hazırlama işleminde kurulacak olan bölgenin rüzgar şiddeti ve yönü, enlemi, mevcut yağış şekli ve yağış miktarı ve buna benzer iklim şartları göz önüne alınarak sera ömrünü en uzun hale getirmek için o bölgenin iklim şartlarına dayanıklı çatı ve makas şekli, konstrüksiyon sistemi ve kaplama malzemesi seçilmelidir.

Yetiştirilmesi yapılacak ürün

Serada üretimi yapılacak bitkiden maksimum verimi almak için bitkinin biyolojik, ve fiziksel isteklerinin karşılanması çok önemlidir. Buda bitki için nem, sıcaklık, güneşlenme süresi gibi biyolojik isteklerin yanında ekim aralığı gibi fiziksel ihtiyaçların karşılanması anlamına gelir. Sera içerisinde bunlar için optimum değerleri minimum maliyetle elde etmek için sera kurulumu işleminden önce sera projesi hazırlama kısmında yüksekliğinin, genişliğinin hesaplanmasıyla birlikte uygun çatı tipine ve sera içerisinde kullanılacak sistemlere karar verilmesi gerekir.

Kullanılacak kültür

Sera projesi hazırlama esnasında hesaba katılması gereken en önemli noktalardan birisi de yetiştirme tekniğidir. Yetiştirme tekniğini ana başlıklar altında topraklı ve topraksız olarak ayrılırken topraksız tarımı da su kültürü ve katı ortam kültürü olarak ayıracak olursak ve bu sistemlerinde alt başlıkları olduğunu düşünürsek yetiştirme tekniğine karar vermenin sera projesi hazırlama kısmında yapılmasının önemi ortaya çıkacaktır. Serada üretimi yapılacak bitki veya ilerleyen dönemlerde bir değişikliğe gidilerek yetiştiriciliği yapılması planlanan farklı bir bitki türü varsa o bitkininde ihtiyaçlarını karşılayacak teknik özellik ve sistemler seçilmelidir. Bunun yanında yetiştirme tekniğinin seranın kullanım ömrü içindeki maliyeti de hesaplanmalı ve buna bağlı uygun yöntem seçilmelidir. Bu anlatılan hususlar göz önünde bulundurulmadan kurulan seralar ilerleyen dönemlerde farklı bir tekniğe geçişi veya farklı bir bitki yetiştirmeyi çok zor veya imkansız hale getirebilir.